Петтото издание на Струмина Треил ќе се одржи на 18.11.2018. Стартот ќе биде од медицинското училиште Јане Сандански - Штип во 10:00 часот.

Пријавувањето започнува од 1.11.2018 и трае до 11.11.2018 преку http://trex.mk/strumina/

Стартнината изнесува 100 денари. За првите тројца следуват медали а за првите тројца во возрасни категории дипломи. 
За останатите следува диплома во електронска верзија. 

Патеката е со должина од 18км со 750м +Д. Имаме еден окрепен пункт во селото Липов Дол(8.9км). Попатно се минува покрај чешми и тоа Струмина на 2.8км, Љупчова на 7.1км и Куртбунар на 17.5 км.

Преостанато време до настанот