Мај Флај

(0 гласови)
Мај Флај

Интернационален собир на моделари и размена на искуства од ревијален вид со презентација на радио контролирани воздухопловни модели – „МАЈФЛАЈ„ Стенковец , Скопје, Македонија.

Настан од отворен карактер на кој ќе се промовираат сите категории на радио контролирани модели, ќе се презентираат достигнувањата на македонските моделари и пилоти, ќе се споделат нивните искуства, но и ќе се разменат со искуствата на интернационални моделари и пилоти учесници во натпреварувачки и ревијални собири од интернационален карактер.

ВИЗИЈА:Да се промовира бенефитот и уникатноста на радио контролираното моделарство како спорт и хоби и да се прошират и зацврстат долгорочните врски со интернационални и регионални клубови и нивните членови.

МИСИЈА:Да се овозможи и направи пристапно уникатно искуство на сите обожуватели на овој атрактивен спорт и хоби кој воедно носи и бројни придобивки во креирање на здрави навики и стил на здрав живот преку престој во природно опкружување со што крајно и се стекнуваат врски и вмрежување со луѓе со слични интереси преку лична, клубска промоција, но и промоција на матичната земја.

ВРЕМЕ:12-13 Мај 2018 (Сабота и Недела) 11:00 - 18.00

МЕСТО:Спортски аеродром Стенковец – Бразда LW 75

countdown timer May 12, 2018 07:00:00

Информации за настанот

  • Место: Аеродром Стенковец
  • Организатор: МАЈ ФЛАЈ
  • Датум: Сабота, 12 Мај 2018
Додај настан
Stani avtor

Последни настани

Оди најгоре