Штип

Во срцето на Источна Македонија близу долината на реката Брегалница, заспива еден од најстарите градови - Штип. Заземајќи површина од 13.5 км2 и надморска височина од 300 метри, Штип е поделен на повеќе маала, меѓу кои Леваците и Деснаците. Овие маала се нарекуваат така поради нивната ситуираност на левата и десната страна од горниот тек на реката Отиња.

Старото име на градот Штип е Астибо, кое за прв пат го споменува античкиот хроничар Полиен во 3 век п.н.е. Се претпоставува дека Астибо се простирал на просторот на денешниот стар дел од градот, на источните падини на ридот Исар како и локациите Стар Конак, Тузлија и Горно Маало.

Општи информации

  • Површина: 13,5 km²
  • Популација: 40 016 жители
  • Надморска височина: 340 m
  • Поштенски код: 2000
  • Позивен број: +389 (0)32
  • Координати:41°44′45"N, 22°11′45"E

Мапа

Оди најгоре