Препуштен на Преспанското Езеро, Голем Град некогаш беше летно игралиште на Цар Самоил, но сега е дом на диви желки, корморани и пеликани, а можеби и неколку духови. Населувањето опстои тука од 4ти век пред новата ера до 6ти век…
Оди најгоре